UAB „ALKESTA“ statybinių medžiagų gamybos padalinys įkurtas 1995 metais. Pagrindinė specializacija – statybinių medžiagų, skirtų pastatų fasadų šiltinimui bei apdailai, gamyba.

Gaminame įvairius cementinius mišinius – klijus termoizoliacinėms plokštėms, armuojančius mišinius, fasadinius glaistus, įvairių rūšių apdailos medžiagas – mineralinius, silikatinius, silikoninius bei polimerinius tinkus, fasadinius dažus bei gruntus. Rinkai tiekiamos klasikinės fasadų šiltinimo sistemos „PRO THERMO WALL AMP“ bei „PRO THERMO WALL BPS“ yra pirmosios lietuviškos sistemos, sertifikuotos pagal europinius reikalavimus ir joms išduoti Europos techniniai liudijimai (ETL).

Medžiagos gaminamos remiantis senomis vakarų Europos statybos rinkos tradicijomis bei Vokietijos mokslininkų praktine ir teorine patirtimi, kartu įsisavinant ir pritaikant jų panaudojimo technologijas Lietuvos sąlygoms. Galime džiaugtis ilgamečiu ir glaudžiu bendradarbiavimu su Lietuvos mokslininkais, dirbančiais statybų technologijų ir statybinių produktų srityje, statybinių produktų laboratorijomis.

Siekiant geriausio rezultato vartotojui, kartu su aukštos kokybės gaminiais teikiame kvalifikuotas, ilgamete praktine patirtimi paremtas konsultacijas medžiagų panaudojimo klausimais. Bendradarbiaujame su projektuotojais, statybinėmis organizacijomis, techninės priežiūros atstovais. Dalyvaujame rengiant projektinę medžiagą, atliekame statybininkų praktinius bei teorinius apmokymus, objektuose sprendžiame iškylančius technologinius klausimus bei problemas.

Gamykloje įdiegta kokybės valdymo sistema LST EN ISO 9001, aplinkos apsaugos vadybos sistema ISO 14001, darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema BSI-OHSAS 18001.